González-Salzberg, Damián, E Hodson, Loveday. " A POLICY OF ‘QUIET DISREGARD’" Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos [Online], Volume 19(5 setembro 2019)